preloder

10 sierpnia – godz. 12:05

wieża Ratusza Głównego Miasta

Frans Haagen (Niderlandy)

Konfrontacje

John Bull (1562-1628)

Dr. Bull’s Juel (z Fitzwilliam Virginal Book)          

           

Ronald Barnes (1927-1997) 

     Fantasy – Variatons  on “Dr. Bulls Juel”  (1993)

           

Jan Sebastian Bach (1685-1750)

III Suita wiolonczelowa C-dur BWV 1009

Geert D’hollander (*1963)

Simple Suite No.3 for carillon (inspirowana III Suitą wiolonczelową Bacha)

 Preludium

 Allemande

Courante 

Sarabande

Bourree I and II

Gigue

(Bach / D’hollander)

Frans Haagen

Frans Haagen studiował carillon w Niderlandzkiej Szkole Carillonowej w Amersfoort u Bernarda Winsemiusa i Ariego Abbenesa. Pełni funkcję miejskiego carillonisty w miastach Kampen, Almelo, Zutphen i Doesburg. Pełni również funkcję dyrektora i nauczyciela carillonu w Niderlandzkiej Szkole Carillonu, będącej częścią Akademii Sztuk Pięknych w Utrechcie. Jako koncertujący carillonista występował na międzynarodowych festiwalach na całym świecie, między innymiw Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Korei Południowej. Ukończył również z wyróżnieniem Konserwatorium w Zwolle, gdzie studiował fortepian, dyrygenturę chóralną, muzykę kościelną, improwizację i edukację muzyczną. Frans Haagen jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów organowych i carillonowych.

Oprócz szczególnego zainteresowania interpretacją i wykonaniem muzyki dawnej interesuje się również muzyką współczesną. Wielu kompozytorów dedykowało mu swoje dzieła, zarówno na carillon solo, jak i na carillon z elektroniką. Jest często zapraszany w roli członka jury do egzaminów oraz międzynarodowych konkursów organowych i carillonowych.

XXI Gdański Festiwal Carillonowy   /   copyright   2019   /   projekt – studio.k