preloder

20 lipca – godz. 12:05

wieża Ratusza Głównego Miasta

Giedrius Kuprevičius ( Litwa)

„Niebiańskie dzwony“

W programie improwizacje Giedriusa Kuprevičiusa i popularna klasyka

Giedrius Kuprevičius

Giedrius Kuprevičius (ur.1944) – niezwykle wszechstronny litewski kompozytor, nauczyciel, eseista i polemista. Jego życie i praca związane są przede wszystkim z drugim co do wielkości litewskim miastem Kownem. Biografia zawodowa tego kompozytora pełna jest interesujących zwrotów: w latach 1980-1987 założył grupę muzyki elektronicznej Argo, od 1957 r. grał na carillonie w Kownie, aw 1998 r. został mianowany głównym carillonistą miasta Kowna. W 1975 roku napisał jeden z najpopularniejszych musicali na Litwie, FireHunt and Beaters, który był wystawiany także na Łotwie, w Estonii, Rosji, na Ukrainie iw Mołdawii, a piosenka z musicalu,Jaskółki, stała się prawdziwym hitem na Litwie. Kompozytor ten pisze także muzykę w tradycyjnych klasycznych gatunkach: operach, symfoniach, utworach kameralnych, oratoriach, cyklach wokalnych itp. Muzyka GiedriusaKuprevičiusa jest umiarkowanie nowoczesna, wiele jego dzieł jest w znacznym stopniu zdominowanych przez element improwizacji oraz żywe związki z literaturą i sztukami wizualnymi . Pisze także dla teatru i filmu.

XXI Gdański Festiwal Carillonowy   /   copyright   2019   /   projekt – studio.k